• iLEDky.sk nákup
    0
    produktov v košíku
iledky.sk eco

Reklamačný formulár/formulár vrátenia tovaru

Vážený zákazník, správne vyplnenie tohto formuláru je nevyhnutné pre úspešný proces reklamácie/vrátenia tovaru. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite spolu s tovarom na našu adresu. Opomenutie tejto povinnosti predĺži dobu vybavovania predmetnej záležitosti. Pri odosielaní tovaru prosím neopomeňte Všeobecné obchodné podmienky, najmä bod 10.6.1. Ďakujeme

Vyplňte prosím nasledujúce údaje (údaje označené * sú povinné)

Meno a priezvisko kupujúceho*: ………………………………………………

Adresa kupujúceho*: ………………………………………………

Číslo objednávky*: ………………………....................................

Podpis kupujúceho*: ………………………………………………

Vrátenie tovaru do 7 dní od prevzatia tovaru

Kód tovaru *

Názov tovaru*

Kategória*

iné

Počet kusov*

Dôvod

      
      
      
      

 

Uvedený tovar žiadate (zakrúžkujte požadovanú možnosť)*:

  1. vymeniť za iný tovar – uveďte kód produktu*, ktorý chcete aby Vám bol zaslaný, jeho názov*, kód tovaru*, Kategória* a počet kusov*
  2. vymeniť za kupón (vo finanšnej hodnote) na www.iledky.sk
  3. vrátiť peniaze na účet – uveďte číslo účtu* a kód banky*

Reklamácia zakúpeného tovaru v období 24 mesiacov od prevzatia tovaru

Kód tovaru *

Názov tovaru*

Kategória*

iné

Počet kusov*

Závada*/Dôvod*

      
      
      
      

 

O priebehu reklamácie a možnostiach jej vybavenia budete bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefoncky naším pracovníkom.